DIY WLED, kapu led alap kód

globals:
# -----------------------------
# -------- CONFIG START ------- 
# -----------------------------
# A sáv szélessége LED-animációkhoz
  - id: ANIM_BREITE
   type: int
   restore_value: no
   initial_value: '6'   

# Animációs sebesség
  - id: DEFAULT_DELAY
   type: int
   restore_value: no
   initial_value: '14'   

# Meghatározza, hogy a foltok hány másodpercig maradjanak bekapcsolva
  - id: shutoff_delay_spots
   type: int
   restore_value: no
   initial_value: '120'

# -----------------------------
# -------- CONFIG ENDE -------- 
# -----------------------------# Belső változók
  - id: led_pos
   type: int
   restore_value: no
   initial_value: '0'
  - id: forward
   type: bool
   restore_value: no
   initial_value: 'true'script:
# program a kapu nyitása közben
 - id: door_opening
  mode: restart
  then:
   - script.execute: stop_running_end_scripts
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Tor in Bewegung"
   - delay: 60s
   - light.turn_off:
     id: garagentor_leds


# Programsorozat, amikor a kapu teljesen nyitva van
 - id: door_opened
  mode: restart
  then:
   - script.execute: stop_running_moving_scripts
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Tor fertig"
   - delay: 11s
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Activate Spots"
   - delay: !lambda 'return id(shutoff_delay_spots)*1000;'
   - light.turn_off: garagentor_leds


# Programfolyamat a kapu zárása közben
 - id: door_closing
  mode: restart
  then:
   - script.execute: stop_running_end_scripts
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Tor in Bewegung"
   - delay: 60s
   - light.turn_off:
     id: garagentor_leds

# Programsorozat, amikor a kapu teljesen bezárult
 - id: door_closed
  mode: restart
  then:
   - script.execute: stop_running_moving_scripts
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Tor fertig"
   - delay: 11s
   - light.turn_on:
     id: garagentor_leds
     effect: "Activate Spots"
   - delay: !lambda 'return id(shutoff_delay_spots)*1000;'
   - light.turn_off: garagentor_leds


# sript stop
 - id: stop_running_end_scripts
  mode: restart
  then:
   - if:
     condition:
      - script.is_running: door_opened
     then:
      - script.stop: door_opened
   - if:
     condition:
      - script.is_running: door_closed
     then:
      - script.stop: door_closed

 - id: stop_running_moving_scripts
  mode: restart
  then:
   - if:
     condition:
      - script.is_running: door_opening
     then:
      - script.stop: door_opening
   - if:
     condition:
      - script.is_running: door_closing
     then:
      - script.stop: door_closing
switch:
# Relé a jelzéshez a motorhoz
# Automatikus kikapcsolás az on_turn_on funkcióval
 - platform: gpio
  name: "Kapu"
  id: garagentor_tor_relais
  pin: D7
  on_turn_on:
   - delay: 1s
   - switch.turn_off: garagentor_tor_relais  

binary_sensor:
 - platform: status
  name: ${upper_devicename} státusz
# Reed érintkező a teljesen nyitott kapuhoz
 - platform: gpio
  name: "Kapu nyitva"
  device_class: garage_door
  id: garagentor_tor_open_sensor
  pin: 
   number: D5
   inverted: true
  filters:
   - delayed_off: 500ms   
   - delayed_on: 100ms   
  on_release:
   - text_sensor.template.publish:
     id: garagentor_tor_status
     state: "Nyitva"
   - script.execute: door_opened
  on_press:
   - text_sensor.template.publish:
     id: garagentor_tor_status
     state: "Nyitás"
   - script.execute: door_closing

# A kapu teljesen zárt reed kontaktus
 - platform: gpio
  name: "Kapu zárva"
  device_class: garage_door
  id: garagentor_tor_closed_sensor
  pin: 
   number: D6
   inverted: true
  filters:
   - delayed_off: 500ms   
   - delayed_on: 100ms   
  on_release:
   - text_sensor.template.publish:
     id: garagentor_tor_status
     state: "Zárva"
   - script.execute: door_closed
  on_press:
   - text_sensor.template.publish:
     id: garagentor_tor_status
     state: "Kapu nyílik"
   - script.execute: door_opening

# Gomb a kapu kézi működtetéséhez
# megnyomásakor a relét kapcsolja
 - platform: gpio
  name: "Kapu gomb"
  id: garagentor_tor_btn
  pin: D1
  filters:
   - delayed_off: 500ms
  on_press:
   then:
    - switch.turn_on: garagentor_tor_relais
  on_release:
   then:
    - switch.turn_off: garagentor_tor_relais

light:
 - platform: neopixelbus
  type: GRB
  variant: WS2812
  name: "Kapu led"
  id: garagentor_leds
  pin: D2
  num_leds: 60
  default_transition_length: 1s
  restore_mode: ALWAYS_OFF

  effects:
   - addressable_rainbow:
     name: Rainbow
     speed: 10
     width: 20

# Animáció: 2 piros blokk mozog oda-vissza ellentétes irányba
   - addressable_lambda:
     name: "kapu mozgásban van"
     update_interval: 16ms
     lambda: |-
      static const int16_t LAST = it.size()-1;

      static int16_t pos2 = 0;

      if (initial_run) {
       id(led_pos) = 0;
       id(forward) = true;
      }

      pos2 = LAST - id(ANIM_BREITE) - id(led_pos) +1;

      if(id(forward)){
       if(id(led_pos) > 0){
        it[id(led_pos)-1] = ESPColor(0,0,0);
        it[pos2+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
       }

       it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
       it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);

       if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) + 1){
        id(led_pos)++;
       } else {
        id(forward) = false;
       }

      } else {
       if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) +1){
        it[id(led_pos)+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
        it[pos2-1] = ESPColor(0,0,0);
       }

       it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
       it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);

       if(id(led_pos) > 0){
        id(led_pos)--;
       } else {
        id(forward) = true;
       }
      }

      delay(id(DEFAULT_DELAY));# Élénkség:
# - A LED-ek kívülről befelé teljesen pirosra halványodnak
# - A LED-ek zöldre váltanak
   - addressable_lambda:
     name: "Tor fertig"
     update_interval: 16ms
     lambda: |-
      static const int16_t LAST = it.size()-1;

      static boolean prepare = true;
      static boolean blendInRed = true;
      static int16_t pos2 = 0;
      static uint8_t r = 255;

      if (initial_run) {
       r = 255;
       blendInRed = true;
       prepare = id(led_pos)>0;
      }

      pos2 = LAST - id(ANIM_BREITE) - id(led_pos) +1;

      if(prepare){
       if(id(forward)){
        if(id(led_pos) > 0){
         it[id(led_pos)-1] = ESPColor(0,0,0);
         it[pos2+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
        }
 
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
 
        if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) +1){
         id(led_pos)++;
        } else {
         id(forward) = false;
        }
 
       } else {
        if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) +1){
         it[id(led_pos)+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
         it[pos2-1] = ESPColor(0,0,0);
        }
 
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,0,0);
 
        if(id(led_pos) > 0){
         id(led_pos)--;
        } else {
         prepare = false;
        }
       }

       delay(id(DEFAULT_DELAY));

      } else {
       if(blendInRed){
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(r,0,0);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(r,0,0);

        if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) +1){
         id(led_pos)++;
        } else {
         blendInRed = false;
        }
        delay(id(DEFAULT_DELAY));

       } else {
        it.all() = ESPColor(r, 255-r, 0);
        if(r>0){
         r=r-5;
        }
        delay(2);

       }
      }

# Élénkség:
# - A LED-ek 4 lépésben teljesen fehér fényre fakulnak
# (váltakozó irányú fénykergetés, minden lépéssel egyre világosabb)
# - Halványulnak foltok fehér futófoltokkal, amelyek "kitörlik" a teljes világítást
   - addressable_lambda:
     name: "Aktiválja a foltokat"
     update_interval: 16ms
     lambda: |-
      static const int16_t LAST = it.size()-1;

      static boolean forward = true;
      static boolean ready = false;
      static int16_t pos2 = 0;
      static int16_t colorVal = 0;

      if (initial_run) {
       ready = false;
       id(led_pos) = 0;
       colorVal = 127;
      }

      pos2 = LAST - id(ANIM_BREITE) - id(led_pos) +1;

      if(!ready){
       if(forward){
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(colorVal, colorVal, colorVal);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(colorVal, colorVal, colorVal);

        if(id(led_pos) < (LAST/2) - id(ANIM_BREITE) +1){
         id(led_pos)++;
        } else {
         forward = false;
         colorVal = colorVal+64;
        }

       } else {
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(colorVal, colorVal, colorVal);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(colorVal, colorVal, colorVal);

        if(id(led_pos) > 0){
         id(led_pos)--;
        } else {
         forward = true;
         colorVal = colorVal+64;
         if(colorVal >= 191){
          ready = true;
         }
        }
       }
      } else {
       if(forward){
        it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,255,255);
        it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,255,255);
 
        if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)*2) + 1){
         if(id(led_pos) > 0){
          it[id(led_pos)-1] = ESPColor(0,0,0);
          it[pos2+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
         }
         id(led_pos)++;
        } else {
         if(id(led_pos) < (LAST - id(ANIM_BREITE)) +1){
          it[id(led_pos)+id(ANIM_BREITE)] = ESPColor(0,0,0);
          it[pos2-1] = ESPColor(0,0,0);
         }
  
         it.range(id(led_pos), id(led_pos) + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,255,255);
         it.range(pos2, pos2 + id(ANIM_BREITE)) = ESPColor(255,255,255);
  
         if(id(led_pos) > id(ANIM_BREITE)+1){
          id(led_pos)--;
         }
        }
       }
      }

      delay(id(DEFAULT_DELAY));

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.